Project Description

Преработка съгласно чл.154 от ЗУТ – Промяна по време на строителството на административен комплекс със смесена функция – ОФИСИ, МАГАЗИНИ, СПОРТНО РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ЦЕНТЪР,ЖИЛИЩА, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ТРАФОПОСТ, ТРАФОПОСТ В УПИ I1510,1444, КВ. 4, М. МАЛИНОВА ДОЛИНА

Детайли за проекта

Клиент:

Ел Смарт ООД

Тип на проекта:

Административна сграда