Project Description

Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, находяща се в УПИ VI-2326, кв.58, местност „Манастирски ливади-запад“, район „Витоша“, гр. София” – „Планекс Инвест“ /10800м2/

Детайли за проекта

Клиент:

Планекс Инвест

Тип на проекта:

Жилищна сграда